Velkommen til Oikos Midt-Norge

Oikos Midt-Norge er regionlag i Oikos for fylkene 

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre & Romsdal.

Oikos Midt-Norge har som mål å: