Rekord mye å knaske på

Moss Avis 03.02

Basert på Debiotatll